แชร์โพสนี้

สองข้างทางของเส้นทางเดินไปเที่ยวชมนครเพตรา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจอร์แดน มีหินทรายบางส่วนที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาจตกลงมาใส่นักท่องเที่ยวได้ /ทีมงานโครงการ Siq Stabilisation จึงเข้าไปจัดการป้องกันความเสี่ยง ด้วยการใช้แค่ค้อนและสว่านเท่านั้น