แชร์โพสนี้

รัฐบาลเกาหลีใต้ ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาทำงานแปลเมนูอาหารเกาหลี ที่มีคนแปลแล้วสร้างความงุนงง หรือแปลผิดๆ ถูกๆ