แชร์โพสนี้

ผลการทดลองล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Cell Metabolism พบว่า เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลทำให้สมองคิดว่า ร่างกายได้แคลอรี่ไม่เพียงพอ จึงกระตุ้นในกินอาหารมากขึ้น