แชร์โพสนี้

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวเคิร์ดลี้ภัยจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอาศัยอยู่มากที่สุด โดยชุมชนชาวเคิร์ดที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟวาราบิมีชาวเคิร์ดอาศัยอยู่กว่าพันคน แต่การอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากความต่างวัฒนธรรมและความเป็นชาตินิยมของชาวญี่ปุ่น