แชร์โพสนี้

สวีเดนได้เริ่มต้นทดสอบทางหลวงระบบไฟฟ้า หรือ eHighway เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากภาคการขนส่ง