แชร์โพสนี้

องค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) เผย ยังไม่รู้ว่ากาแฟจจะทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่ เนื่องจากยังมีหลักฐานที่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ หลังจากที่เคยบอกกาแฟอาจทำให้เกิดมะเร็งเพราะพบความเกี่ยวโยงอาจทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ยังได้สรุปว่าการดื่มกาแฟที่มีอุณหภูมิเกิน 65 องศาเซลเซียสขึ้นไป อาจเป็นสาเหตุให้เป็นมะเร็งได้เพราะเกี่ยวโยงกับเรื่องหลอดทางเดินอาหาร ซึ่งอ้างผลวิจัยจากประเทศอิหร่าน จีนและแอฟริกาใต้ สำหรับคนที่นิยมดื่มของร้อนเช่นชาหรือกาแฟควรปล่อยทิ้งไว้สักครู่ก่อน หรือเติมนมเพื่อให้อุณหภูมิลดลงจะทำให้ไม่ต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง