แชร์โพสนี้

สำหรับกฎหมายสิทธิการตาย ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เกิดจากผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายคนหนึ่งที่ตัดสินใจใช้สิทธินี้ให้ตัวเองเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ 2557 ที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ในปีถัดมา ซึ่งขณะนี้กฎหมายดังกล่าวก็มีข้อบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว