แชร์โพสนี้

เว็บไซต์เดอะ ไฟแนนเชี่ยล ไทม์ ได้เก็บข้อมูลและทำการสำรวจเด็กอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 1,200 คน และผู้ปกครอง 575 คน พบว่า เด็กผู้ชายจะได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครองเฉลี่ย 6.93 ปอนด์ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 360 บาท ส่วนเด็กผู้หญิงจะได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครอง 6.16 ปอนด์ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 320 บาท ซึ่งผลปีนี้มีความต่างคิดเป็นร้อยละ 12 ต่างจากปีที่แล้วที่มีค่าความต่างแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น