แชร์โพสนี้

นักวิจัยในสหรัฐอเมริการทำการทดลองระหว่างผึ้งเขตเมืองกับผึ้งในชนบทพบว่า ผึ้งในเขตเมืองไม่สนใจน้ำตาลบริสุทธิ์ และผึ้งที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองกับชนบทจะกินน้ำตาลทรายมากกว่าผึ้งตัวที่ไม่เชื่อม ซึ่งนักวิจัยตรวจน้ำตาลทรายที่ผึ้งกินเข้าไปเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ในตัวผึ้ง ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้รู้ว่าในพื้นที่เขตเมืองมีดอกไม้เพียงพอสำหรับผึ้งหรือไม่