แชร์โพสนี้

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแอปเปิล ได้ออกมาพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะซื้อบริษัทไทม์ วอร์เนอร์ เพื่อใช้เป็นช่องทางขยายการตลาดของแอปเปิล เพื่อครอบคลุมทั้งสื่อเทคโนโลยีและสื่อให้ความบันเทิง สำหรับไทม์ วอร์เนอร์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคก็ให้การตอบรับสื่อในเครือของไทม์ วอร์เนอร์เป็นอย่างดี 
 
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และต้องติดตามความเคลื่อนไหวนี้กันต่อไ