แชร์โพสนี้

หลังสงครามการเมืองของซูดานใต้ผ่านพ้นไป แม้ว่าซูดานใต้จะได้รับอิสระภาพ แต่ผลกระทบหลังสงครามยังคงมีหลายอย่างที่ทำให้ประเทศยังไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้ เนื่องจากติดกับวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังไม่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากขาดแคลนอาหารและยา ภาวะอดอยากรวมถึงโอกาสทางการศึกษา ประชาชนหลายคนไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เหตุเพราะประเทศติดอยู่กับวัฎจักรของความรุนแรง ทำให้การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงักลง