แชร์โพสนี้

รัฐบาลโอบามาพรรคเดโมแครตให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อวการเข้าห้องน้ำสาธารณะในสหรัฐอเมริกา ว่าทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน ควรได้รับการปฏิบัติต่อสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เกิดมาเป็นเพศชายแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงพวกเขาควรที่จะสามารถเข้าห้องน้ำหญิงได้ 
 
ขณะที่ฝ่ายริพับลิกัน ออกมาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว โดยใช้เรื่องความปลอดภัยของสตรีเป็นข้อโต้แย้ง โดยระบุว่าผู้หญิงควรได้รับการปกป้องและความเป็นส่วนตัวในห้องน้ำ ซึ่งประเด็นการเข้าห้องน้ำสาธารณะนี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงกัน และมีบางพื้นที่เปิดเป็นห้องน้ำสาธารณะแบบรวมให้คนทุกเพศเข้าใช้ห้องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งแยกเพศนี้