แชร์โพสนี้

รายงานพิเศษการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจีน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเก่าในสมัยราชวงศ์ชิง  แม้ว่าทางการจะได้เข้ามาคุ้มครองบ้านหลังนี้ แต่อาจจะไม่ใช่การฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม แต่กลับจะเป็นการสร้างถนนและที่อยู่อาศัยความสูงหลายชั้นทดแทนอาคารและอาจจะทำลายสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานให้หายไป