แชร์โพสนี้

เซอร์ เอลตัน จอห์น ทนไม่ไหวออกมาเขียนบทความลงบนเว็บต่อต้านกฎหมาย HB2 (House Bill 2) ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ออกกฎหมายเรื่องจำกัดสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศด้วยการกำหนดให้ผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะตามเพศกำเนิดที่ระบุในสูติบัตรของตัวเองเท่านั้น รวมถึงมีการยกเลิกมาตรการต่อต้านการกีดกันคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศ โดยแสดงความเห็นว่าเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยมีข้อความนึงที่ว่า 'การบังคับให้บุคคลข้ามเพศ ไปใช้ห้องน้ำตามเพศในใบเกิดนั้น ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของห้องน้ำ แต่ยังเป็นการจำกัดสิทธิ และปิดโอกาสของคนข้ามเพศซึ่งเป็นส่วนน้อยในสังคม ซึ่งตนในฐานะที่เป็นพ่อนั้น หวังว่าโลกที่ลูกของตนที่จะโตขึ้นมานั้น ควรจะไม่มีการจำกัดสิทธิและไม่ควรมีกฎหมายที่สร้างความเกลียดชังเช่นนี้'