แชร์โพสนี้

  ผลการวิจัยเชื่อว่า ยาฉีดกันยุงอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการล่าช้าของเด็กและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคออทิสติก 
 
 จากการประชุม นักวิจัยใช้ข้อมูลจาก 8 บริเวณรัฐนิวยอร์กที่มีการใช้สเปรย์ฉีดกันยุงทุกปีโดยเครื่องพ่นทางอากาศเพื่อป้องกันโรคระบาดจากยุง ไปเปรียบเทียบกับ 16 บริเวณที่ไม่มีการฉีดพ่นดังกล่าว พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีการฉีดกันยุงทุกฤดูร้อน มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการที่ล่าช้า และเสี่ยงต่อโรคออทิสติกกว่าถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับเด็กที่อาศัยอยู่นอกบริเวณ เนื่องจากสารในสเปรย์ฉีดกันยุงสามารถกระทบการทำงานของสื่อประสาทที่อยู่ในสมองได้