แชร์โพสนี้

การใช่สมาร์ทโฟนเกินความจำเป็นสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย รวมไปถึงองค์พระสันตะปาปาฟรานซิสด้วย โดยพระองค์ทรงเตือนคู่รักแต่งงานไม่ให้ใช้สมาร์ทโฟนก่อน หรือ ระหว่างการนอน