แชร์โพสนี้

“ซาฮา ฮาดิด” ได้รับการขนานนามให้เป็นสถาปนิกที่สร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จที่สุดในยุคของสถาปัตยกรรมโมเดิร์น โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31มี.ค.59 “ซาฮา ฮาดิด” ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ หลังหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน