แชร์โพสนี้

Project BLAID เป็นโปรเจกที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติ แต่โปรเจกนี้จะสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่า BLAID ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่แทนสายตาของพวกเค้าที่สูญเสียไป เพื่อใช้ในการนำทาง และแยกแยะสิ่งของต่างๆที่อยู่ตรงหน้าได้