แชร์โพสนี้

เวลาออมแสง (Daylight savings) เป็นข้อตกลงในการปรับชั่วโมงให้ไปข้างหน้า (เร็วขึ้น) เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 30เมษายน2559 นี้ วันออมแสงจะมีอายุครบ 100 ปี