แชร์โพสนี้

สิ่งที่กำลังพูดถึงนั้นก็คือ Airlander 10 หรือ บอลลูนแอโร่ไดนามิกเครื่องเดียวในโลกที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยมีขนาดความยาว 92 เมตร โดยบอลลูนนี้ลอยตัวได้ด้วยแก๊สฮีเลียมที่ถูกบรรจุไว้ภายใน และสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 92 ไมล์ต่อชั่วโมง