แชร์โพสนี้

ประเทศอังกฤษเห็นด้วยกับนโยบายของประเทศเม็กซิโก ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และฮังการี ในการกำหนดภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน (sugary drinks) ด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถลดจำนวนของการป่วยด้วยโรคอ้วนได้