แชร์โพสนี้

ประเทศซาอุดิอาระเบีย พร้อมที่จะลดกำลังโจมตีลงเพื่อปูทางให้กับการเจรจาต่อรองเพื่อสันติภาพ โดยทางซาอุดิอาระเบียยังจะให้การสนับสนุนทางการทหารต่อเยเมน แต่จะลดลงให้เท่ากับความจำเป็น และจะเปลี่ยนจากการโจมตีแบบเต็มพิกัดให้ลดลงเป็นการสนับสนุนเยเมนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น