แชร์โพสนี้

สถิติแสดงจำนวนการเข้าใช้เฟซบุ๊กของจำนวนผู้ใช้จากประเทศใหญ่ๆทั่วโลกในปี 2558 และ 2559 โดยประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีสถิติการเข้าใช้มากที่สุด ซึ่งมากกว่าร้อยละ50