แชร์โพสนี้

การประกาศทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้สร้างความกังวลให้กับหลายประเทศ และองค์กรอย่างสหประชาชาติ รวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน โดยล่าสุดทั้ง 2 ประเทศได้ตกลงเห็นชอบในข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้มีการลงโทษเพิ่มเติม ประเทศเกาหลีเหนือเนื่องมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์