แชร์โพสนี้

แนวคิดรายได้ขั้นพื้นฐาน (Basic Income) หรือ ค่าจ้างพลเมือง (Citizen’s Wage) ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่เยอรมนี กำลังทดลองระดมเงินทุน เพื่อจ่ายเงินรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในแต่ละปี ซึ่งพวกเขาต้องการรู้ว่าแนวคิดนี้จะใช้ได้กับจำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไร