แชร์โพสนี้

รายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การออกกำลังกายแบบไหนให้ผลดีกับสมองมากที่สุดในระยะยาว ของมหาวิทยาลัย จีวาสคีล่า ของประเทศฟินแลนด์ โดยผลสรุปที่ได้คือ การวิ่งทำให้เกิดเซลล์สมองใหม่มากที่สุด