แชร์โพสนี้

การขุดขยายทางรถไฟในกรุงลอนดอน ที่มีชื่อโครงการว่า Crossrail Project ซึ่งโครงการนี้นำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งใหญ่ โดยไซต์ก่อสร้างกว่า 40 แห่งนั้นพบวัตถุโบราณและซากฟอสซิลนับพันชิ้น ย้อนไปได้ถึง 7 หมื่นปี