แชร์โพสนี้

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ซึ่งชัดเจนสุดๆ โดยดูเหมือนถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ก็จะหันไปหาประเทศจีน แต่ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคง ก็จะหันไปหาสหรัฐฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งเรื่องความมั่นคง และเศรษฐกิจ สหรัฐฯ กับจีน ก็อยู่ต่างขั้วกันในหลายประเด็น