แชร์โพสนี้

โรงเรียนรัฐในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎการใส่ชุดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเพศทางเลือกมีโอกาสในการเลือกชุดนักเรียนได้ตามความต้องการ