แชร์โพสนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า ผู้คนกว่า 1 ล้านคน ในฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มเผชิญกับพายุหิมะลูกใหญ่ที่มีโอกาสจะมีความสูงถึง 60 เซนติเมตร