แชร์โพสนี้

คลิปนักฟิสิกส์ใจกล้าทำการทดลอง โดยการนอนแล้วไหลผ่านไฟกองขนาดใหญ่เพื่อทดลองหลักการทางวิทยาศาสตร์