แชร์โพสนี้

เทคโนโลยีรถยนต์ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตรถยนต์ไร้คนขับ ถือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ผลิตหลายเจ้าพยายามสร้างและจำหน่าย แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์กลับไม่คำนึงถึงการขายรถยนต์ อีกต่อไป แต่กลับให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์แทน