แชร์โพสนี้

ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น สังคมได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถทำธุรกิจของตัวเองได้ โดยความช่วยเหลือหลักจากสาธารณะก็คือ เงินลงทุนซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญของผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีความตั้งใจจะประกอบธุรกิจ