แชร์โพสนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในกองทัพสหรัฐ โดยให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาทและรับหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างไม่มีข้อยกเว้น