แชร์โพสนี้

เว็บไซต์ The Telegraph นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งช่วยโลกและช่วยคนไปพร้อมๆกัน เช่น อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟที่พกพา , เครื่องทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ , การจัดการน้ำออนไลน์ ฯลฯ