แชร์โพสนี้

พืชจากประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติไร้ภูมิคุ้มกัน ช่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตยารักษาโรค และอาจช่วยสร้างอาหารให้กับนักบินอวกาศอีกด้วย