แชร์โพสนี้

อุปกรณ์นี้ ชื่อว่าคาลา สามารถเปลี่ยนเขม่ามลพิษให้เป็นหมึกพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นการคิดค้นของนักศึกษารุ่นใหม่ที่เอามลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมออกไป แล้วยังเปลี่ยนมลพิษเหล่านั้นให้เป็นสิ่งของที่ใช้งานได้อีกด้วย