แชร์โพสนี้

ทางการสหรัฐฯ กำลังมีการอภิปรายไตร่ตรองประเด็นที่ว่า จะสร้างที่พักอาศัย หรือที่หลบภัย พร้อมกับจำกัดเขตห้ามบิน ให้กับผู้อพยพจากประเทศซีเรีย หรือไม่