แชร์โพสนี้

ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าไอลา โดยเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยมนุษย์ทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งไอลาจะเข้ามาช่วยนักบินอวกาศทำงานในส่วนที่ซับซ้อนน้อยถึงปานกลาง เช่น เช็คเครื่องยนต์ กดสวิทช์ต่างๆ ควบคุมอุปกรณ์บนสถานี เพื่อที่จะให้นักบินอวกาศได้มีเวลาไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน