แชร์โพสนี้

ศาสตราจารย์ ริชาร์ดลันท์ และทีมนักวิจัย ผลิตแผงพลังงานโซลาร์เซลล์แบบใสเป็นผลสำเร็จแล้ว โดยแผงพลังงานโซลาร์เซลล์แบบโปร่งใสนี้ หน้าตาคล้ายกับแผ่นกระจกทั่วไป แต่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ พร้อมทั้งไม่บดบังแสง ทำให้แสงจากธรรมชาติทะลุผ่านแผงพลังงานโซลาร์เซลล์นี้ได้เหมือนหน้าต่างบ้านปรกติทั่วไป