แชร์โพสนี้

รายงานเปิดเผยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดภายในประเทศโดยเฉพาะด้านการเมือง ยังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศจีน แต่หนังสือหรือบันทึกเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งของหายาก แต่อย่างไรก็ตามหนังสือหรือบันทึกจำพวกนั้น ปรากฏอยู่ใน ประเทศฮ่องกง เป็นส่วนมาก ตามร้านหนังสือทั่วไปในแหล่งนักท่องเที่ยว