แชร์โพสนี้

รอยเท้าคาร์บอน มีหน้าที่ในการตามรอยจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผู้ใช้ได้สร้างในแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การเดินไปยังร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งการเดินไปปิดไฟโดยจุดประสงค์หลักคือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อปัญหาโลกร้อน โดยการใช้ความร่วมมือของผู้คน