แชร์โพสนี้

ที่ประชุมรัฐมนตรีมหาดไทยอียูที่ลักเซมเบิร์ก ตัดสินใจขยายเวลามาตรการคุมเข้มพรมแดน อีก 6 เดือน จากเดิมที่จะหมดอายุในกลางเดือนนี้ เป็นกลางเดือนพฤษภาคมปี 2018

ประเทศที่ขอขยายเวลา ตรวจเข้มคนข้ามพรมแดนภายในเขตเชงเก้น มี 6 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย สวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์ โดย นายโทมัส เดอ เมซิแอร์ รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนี ยืนยันว่า เยอรมนียังคงยึดมั่นในหลักการเคลื่อนย้ายเสรี แต่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้

ส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส ก็ให้เหตุผลเรื่องภัยก่อการร้าย หลังจากที่เผชิญกับเหตุโจมตีกรุงปารีส มีผู้เสียชีวิต 130 คนในปี 2015

ส่วนอีก 4 ประเทศที่เหลืออ้างเหตุผลคล้ายๆ กัน ว่ายังมีภัยคุกคามนโยบายสาธารณะและความมั่นคงภายใน

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เริ่มกลับมาใช้มาตรการ ตรวจการเดินทางข้ามพรมแดนเป็นการฉุกเฉิน เมื่อปี 2015 เพื่อรับมือกับวิกฤติผู้อพยพไหลทะลักเข้าสู่ยุโรป และเหตุโจมตีก่อการร้ายโดยกลุ่มไอเอส ขณะนี้ กลุ่มอียูกำลังหาทางแก้กฎหมาย เพื่อให้ใช้มาตรการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และขยายระยะเวลาในนานขึ้น