แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์นี้ชื่อว่า เจ็นเวิร์ธอาร์ เซเวน โอ ไอ หน้าตาเหมือนชุดหุ่นยนต์ มีหมวก แว่นไฮเทค ชุดหูฟัง และปุ่มต่างๆ มากมายซึ่งหน้าที่ของชุดนี้คือจำลองการเพิ่มอายุให้ผู้ที่สวมใส่ โดยผู้ที่สวมใส่ชุดนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นอายุเพิ่มขึ้นเป็นอายุ 75 ปี