แชร์โพสนี้

เว็บไซต์ BBC ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ EFSA report considers risks of eating insects ระบุว่า องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ EFSA รายงานว่า นอกจากโปรตีนที่ได้จากการทานแมลงแล้ว ก็อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทานแมลงด้วยเช่นกัน