แชร์โพสนี้

การเดินทางเข้าถึงประเทศ เยอรมนี สวีเดน และนอร์เวย์ ต้องใช้เวลาพอสมควร ผู้อพยพส่วนมากจึงต้องเกาะกลุ่มกันพักตามชายฝั่งที่เป็นชายแดนระหว่างประเทศ โครเอเชียและเซอร์เบีย