แชร์โพสนี้

องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA อนุมัติวิธีการรักษาโรคลูคีเมียด้วยวิธีพันธุกรรมบำบัดเป็นครั้งแรก

FDA ได้อนุมัติการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคลูคีเมีย ด้วยวิธีการพันธุกรรมบำบัด ที่มีชื่อเรียกว่า คิมไรอาห์ (Kymriah) ให้สามารถนำมาใช้กับคนไข้ในวงกว้างอย่างถูกกฎหมาย โดยยาตัวนี้จะมีส่วนผสมของเซลล์จากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่ถูกปรับปรุงกลไกทางพันธุกรรมด้วยการใช้ไวรัส จนทำให้เซลล์ดังกล่าวมีความสามารถในการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็ง

นายแพทย์สตีเฟน กรัปป์ หัวหน้าทีมวิจัยพัฒนายาคิมไรอาห์ และหัวหน้าแผนกรักษามะเร็งโดยการใช้การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน ของโรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย บอกว่า ยาคิมไรอาห์ ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันประเภท B-Cell ลิมโฟบลาสติก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ของมะเร็งประเภทนี้เป็นเด็กและวัยรุ่น การรักษาก่อนหน้านี้ใช้วิธีการฉายแสง ทำเคมีบำบัด และรักษาด้วยสเต็มเซลล์ แต่การรักษาเหล่านี้มักใช้ไม่ได้ผล ในกรณีที่เกิดเป็นมะเร็งซ้ำหรือเซลล์มะเร็งดื้อยา

จากการวิจับพบว่า ร้อยละ 89 ของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีคิมไรอาห์ มีชีวิตยาวนานขึ้น 6 เดือน ขณะที่ร้อยละ 79 ของผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้มากถึง 1 ปี อย่างไรก็ตาม ยาคิมไรอาห์มีผลข้างเคียงที่จะก่อให้เกิดอาการจากการหลั่งสารไซโตไคน์ ซึ่งจะทำให้ความดันเลือดตกลง จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นสถานพยาบาลที่จะให้บริการการรักษาด้วยยาคิมไรอาห์ จะเป็นจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และทีมแอพทย์จะต้องเตรียมมาตรการเพื่อการรักษาอาการดังกล่าว รวมถึงอาการเกี่ยวกับทางประสาทวิทยาที่อาจอันตรายถึงชีวิตอื่นๆ อีกด้วย

ทางบริษัท Novartis ผู้ผลิตยาคิมไรอาห์ บอกว่า ตอนนี้มีศูนย์การแพทย์ 20 แห่งในสหรัฐฯ ที่สามารถให้บริการการรักษาด้วยยาคิมไรอาห์ และภายในปีนี้จะขยายการบริการการรักษาไปใน 32 ศูนย์การแพทย์ ส่วนค่ารักษาด้วยยาคิมไรอาห์นั้นค่อนข้างสูงมาก อยู่ที่ประมาณ 475,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 16 ล้านบาท แต่ทางบิรษัทระบุว่า หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยาตัวนี้ในช่วงการรักษา 1 เดือนแรก ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาใดๆ