แชร์โพสนี้

มีงานวิจัยใหม่ตอกย้ำข้อสงสัยว่า นมไขมันต่ำ หรือพร่องไขมัน ดีต่อสุขภาพและไม่ทำให้อ้วนจริงหรือไม่? โดยพบว่าคนที่ดื่มนมเต็มรูป มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่า

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation เป็นผลงานของ Dr. Dariush Mozaffarian และคณะ ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของผู้ใหญ่ 3,333 คน พบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ต่ำกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำ

ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า คนลดปริมาณไขมันในอาหาร มักจะเพิ่มน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตลงไปทดแทน ซึ่งทั้งสองตัวนี้มีผลต่อระดับอินซูลินในเลือด ทำให้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น

ส่วนสาเหตุที่นมไขมัน 100 เปอร์เซ็นต์ อาจช่วยลดความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่า ไขมันในนมอาจช่วยควบคุมอินซูลินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกชิ้น ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Nutrition วิเคราะห์ผลของนมที่มีไขมัน 100 เปอร์เซ็นต์ กับไขมันต่ำ พบว่าในกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 18,438 คน คนที่ดื่มนมที่มีไขมัน 100 เปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงอ้วนน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มนมไขมันต่ำ เหตุผลง่ายๆ เป็นเพราะว่า ไขมันในนมช่วยให้อิ่มได้นานกว่า และมีผลต่อการทำงานของตับและกล้ามเนื้อ โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถย่อยสลายน้ำตาลจากอาหาร

ผลสรุปจากงานวิจัย 2 ชิ้นนี้ ตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากโฆษณา พูดง่ายๆ คือ นมไขมันต่ำน่าจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่ายังต้องศึกษามากกว่านี้ถึงจะสรุปได้แน่ชัด