แชร์โพสนี้

ความนิยมการเต้นบอลรูมได้กระตุ้นให้ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นบางคนได้หันมาฝึกฝนตนเอง โดยเฉพาะหญิงสาวผู้พิการคนหนึ่ง ได้ฝึกฝนการเต้นบอลรูมจนคว้าเหรียญทองมาแล้วหลายรายการ