แชร์โพสนี้

ผู้คนกว่า 1,000 ราย เสียชีวิตระหว่างพิธีแสวงบุญประจำปีนี้ ที่นครเมกกะ ซึ่งได้สร้างความกดดันให้กับประเทศ ซาอุดิอาระเบีย เป็นอย่างมาก ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับจำนวนผู้แสวงบุญนับล้าน ที่เดินทางมาจากทั่วโลก โดยปัญหาหลัก ในพิธีฮัจญ์ แบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1.ปัญหาผู้คนล้น 2.ปัญหาโรคติดต่อ และ 3.ปัญหาผู้ก่อการร้าย